# Quên mật khẩu

Nhập đúng Email đã đăng ký tài khoản, sau khi bấm Lấy lại mật khẩu, vui lòng chờ 5 phút, hệ thống sẽ gởi lại Mật khẩu mới vào Email của bạn.
Trường hợp không nhận được Email, vui lòng kiểm tra trong Hộp thư rác (Spam, Junk Folder)
Trở lại trang Đăng nhập
Thông báo tháng 07