# Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ mới nhất tháng 07/2024
Tên dịch vụ Giá thành viên cấp 1
Nạp từ: 50,000 ₫
Giá thành viên cấp 2
Tổng nạp: 2,000,000 ₫
Giá thành viên cấp 3
Tổng nạp: 5,000,000 ₫
Facebook Buff bình luận 570 ₫ 380 ₫ 285 ₫
Facebook Chọc bạn bè 60,000 ₫ 40,000 ₫ 30,000 ₫
Facebook Chia sẻ lên group 750 ₫ 500 ₫ 375 ₫
Facebook Vip bình luận 16,500 ₫ 11,000 ₫ 8,250 ₫
Facebook Vip Like 1,350 ₫ 900 ₫ 675 ₫
Facebook Like bài viết 90 ₫ 60 ₫ 45 ₫
Facebook 21 ₫ 14 ₫ 11 ₫
Facebook Vip Live (Theo bài) 3 ₫ 2 ₫ 2 ₫
Facebook đánh giá 5 sao 600 ₫ 400 ₫ 300 ₫
Facebook Tăng Member group 24 ₫ 16 ₫ 12 ₫
Facebook Chia sẻ bài viết 21 ₫ 14 ₫ 11 ₫
Facebook Like Page 15 ₫ 10 ₫ 8 ₫
Facebook Lọc bạn bè 15,000 ₫ 10,000 ₫ 7,500 ₫
Facebook Like Speed V9 3 ₫ 2 ₫ 2 ₫
Facebook Like/cảm xúc comment 42 ₫ 28 ₫ 21 ₫
Facebook Likepage speed 81 ₫ 54 ₫ 41 ₫
Facebook Follow profile 6 ₫ 4 ₫ 3 ₫
Facebook Bot Cảm Xúc + Comment 3,900 ₫ 2,600 ₫ 1,950 ₫
Facebook Proxy bot 2,400 ₫ 1,600 ₫ 1,200 ₫
Facebook like speed (cảm xúc) 30 ₫ 20 ₫ 15 ₫
Facebook Bot Love Story 5,400 ₫ 3,600 ₫ 2,700 ₫
Facebook Buff Mắt Server 1-rẻ 3 ₫ 2 ₫ 2 ₫
Facebook View video 600k phút 330,000 ₫ 220,000 ₫ 165,000 ₫
Facebook Buff View Story 18 ₫ 12 ₫ 9 ₫
Facebook Vip View Video 36 ₫ 24 ₫ 18 ₫
Facebook Vip chia sẻ 15,000 ₫ 10,000 ₫ 7,500 ₫
Facebook Follow Speed 66 ₫ 44 ₫ 33 ₫
Facebook Follow Speed 78 ₫ 52 ₫ 39 ₫
Facebook Follow Speed 18 ₫ 12 ₫ 9 ₫
Facebook FB Like Reel 21 ₫ 14 ₫ 11 ₫
Facebook FB Comment Reel 450 ₫ 300 ₫ 225 ₫
Facebook FB View Reel 18 ₫ 12 ₫ 9 ₫
Facebook FB Share Reel 597 ₫ 398 ₫ 299 ₫
Facebook Check in Page 1,500 ₫ 1,000 ₫ 750 ₫
Facebook View Video 9 ₫ 6 ₫ 5 ₫
Facebook Vip Like Group 3,300 ₫ 2,200 ₫ 1,650 ₫
Facebook Follow Speed 18 ₫ 12 ₫ 9 ₫
Facebook Follow Speed 6 ₫ 4 ₫ 3 ₫
Facebook Follow Speed 54 ₫ 36 ₫ 27 ₫
Facebook Follow Speed 126 ₫ 84 ₫ 63 ₫
Facebook Like Page Speed 126 ₫ 84 ₫ 63 ₫
Facebook FB View 100k Reel 840,000 ₫ 560,000 ₫ 420,000 ₫
Facebook Sub Lazada 390 ₫ 260 ₫ 195 ₫
Facebook View 60k phút Offline 225,000 ₫ 150,000 ₫ 112,500 ₫
Facebook Like Threads 108 ₫ 72 ₫ 54 ₫
Facebook Follow Threads 105 ₫ 70 ₫ 53 ₫
Facebook S Quan tâm event 1,050 ₫ 700 ₫ 525 ₫
Facebook View 60k phút Live 360,000 ₫ 240,000 ₫ 180,000 ₫
Instagram Like Instagram 3 ₫ 2 ₫ 2 ₫
Instagram Follow Instagram 27 ₫ 18 ₫ 14 ₫
Instagram Comment Instagram 540 ₫ 360 ₫ 270 ₫
Instagram View Instagram 6 ₫ 4 ₫ 3 ₫
Instagram View Instagram - View Video chậm 3 ₫ 2 ₫ 2 ₫
Instagram View Instagram - View Video nhanh 9 ₫ 6 ₫ 5 ₫
Instagram Vip Like Instagram (tây) 24 ₫ 16 ₫ 12 ₫
Instagram Vip Comment Instagram 1,500 ₫ 1,000 ₫ 750 ₫
Instagram Mắt livestream Instagram 9 ₫ 6 ₫ 5 ₫
Tiktok Like TikTok V9 6 ₫ 4 ₫ 3 ₫
Tiktok Follow TikTok 45 ₫ 30 ₫ 23 ₫
Tiktok View TikTok 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫
Tiktok Comment Tiktok 600 ₫ 400 ₫ 300 ₫
Tiktok Share Tiktok 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫
Tiktok Vip Love TikTok 42 ₫ 28 ₫ 21 ₫
Tiktok Vip Love TikTok 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫
Tiktok Share Livestream Tiktok 21 ₫ 14 ₫ 11 ₫
Tiktok Mắt LiveStream Tiktok 12 ₫ 8 ₫ 6 ₫
Tiktok Yêu thích Tiktok 21 ₫ 14 ₫ 11 ₫
Tiktok Tim Livestream Tiktok 15 ₫ 10 ₫ 8 ₫
Tiktok Like Comment TikTok 51 ₫ 34 ₫ 26 ₫
Tiktok Comment Livestream Tiktok 900 ₫ 600 ₫ 450 ₫
Tiktok Điểm chiến đấu (PK) Tiktok 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫
Shopee Follow Shopee 174 ₫ 116 ₫ 87 ₫
Shopee Love Shopee 75 ₫ 50 ₫ 38 ₫
Shopee Like Review Shopee 90 ₫ 60 ₫ 45 ₫
Shopee Mắt Livestream Shopee 9 ₫ 6 ₫ 5 ₫
Other Spam Tin Nhắn 900 ₫ 600 ₫ 450 ₫
Other Spam Cuộc Gọi 1,500 ₫ 1,000 ₫ 750 ₫
Other Spam Tin Nhắn 1,650 ₫ 1,100 ₫ 825 ₫
Telegram Member telegram 72 ₫ 48 ₫ 36 ₫
Telegram View Post Telegram 3 ₫ 2 ₫ 2 ₫
Telegram Cảm xúc tích cực Post Telegram 24 ₫ 16 ₫ 12 ₫
Youtube View Youtube 2 54 ₫ 36 ₫ 27 ₫
Youtube View Youtube 4000H Server 1 540 ₫ 360 ₫ 270 ₫
Youtube Comment Youtube 840 ₫ 560 ₫ 420 ₫
Youtube Tick Nghệ Sĩ Youtube 2,400,000 ₫ 1,600,000 ₫ 1,200,000 ₫
Youtube Subscribe Youtube 345 ₫ 230 ₫ 173 ₫
Youtube Like Youtube 48 ₫ 32 ₫ 24 ₫
Youtube Like Comment Youtube` 93 ₫ 62 ₫ 47 ₫
Youtube View Youtube Short 60 ₫ 40 ₫ 30 ₫
Youtube Like Youtube Short 75 ₫ 50 ₫ 38 ₫
Youtube Livestream Youtube 9 ₫ 6 ₫ 5 ₫
Twitter Like Twitter 57 ₫ 38 ₫ 29 ₫
Twitter Follow Twitter 90 ₫ 60 ₫ 45 ₫
Twitter Retweet Twitter 150 ₫ 100 ₫ 75 ₫
Twitter Comment Twitter 1,350 ₫ 900 ₫ 675 ₫
Twitter View Twitter 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫
Twitter Vip Like Twitter 210 ₫ 140 ₫ 105 ₫
Twitter Vip View Twitter 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫
Twitter Livestream Twitter 54 ₫ 36 ₫ 27 ₫
Google Google Map Thật 1,950,000 ₫ 1,300,000 ₫ 975,000 ₫
Google RIP Google Map 2,850,000 ₫ 1,900,000 ₫ 1,425,000 ₫
Google Review Google Map 45,000 ₫ 30,000 ₫ 22,500 ₫
Thông báo tháng 07