# Facebook hiện tại quét và block tính năng hàng loạt, tất cả các tương tác đều chặn. Sub tiktok siêu chậm.

  • Facebook hiện tại quét và block tính năng hàng loạt, tất cả các tương tác đều chặn. Sub tiktok siêu chậm.
  • Sub tiktok v1 và like bài viết fb được phép mua dồn đơn. Mọi người có thể chia nhỏ số lượng mua liên tiếp để hoàn thành đủ số lượng cần mua sớm hơn.
Thông báo tháng 05