# Quý khách hàng thân mến Trong nhiều ngày qua, tình hình fb quét block rất nhiều các dịch vụ ảnh hưởng nhiều nhất là view fb, like post, like sub fanpage. Rất mong ctv đại lí, đối tác thông cảm trong thời gian này.

Thông báo tháng 04