# Lỗi không thể lấy UID cách cũ . FB đã cập nhật cách lấy UID mới

 

FB đã cập nhật cách lấy UID mới . Không thể chuột phải vào thời gian để copy link nữa
Giờ bài viết sẽ có nút sao chép gần bình luận. Trên điện thoại bạn nhấn nút chia sẻ sau đó nhấn sao chép liên kết mới sử dụng được dịch vụ nhé !

Thông báo tháng 07