# Fb bị bóp chặn quá nhiều ảnh hưởng tốc độ giảm và bảo trì nhiều, mọi người chọn gói like bài giá cao để lên tốc độ phù hợp.

like speed v8 tốc độ sẽ chậm hơn nhiều đã giảm giá 1 chút cho mọi người.
Thêm buff mắt fb v6( có nhiều số lượng mắt cho ae trong lúc quá tải).
Giảm giá mắt live stream titkok v3 siêu rẻ, không được xử lí hoàn lỗi khi đã kết thúc live.

Thông báo tháng 04