# Thông báo tìm uid

Hiện tại hệ thống đang fix lỗi tìm uid của Tăng follow FB cá nhân và Tăng like Fanpage. Tăng like bài viết FB vẫn hoạt động bình thường mọi người nhé !

Thông báo tháng 11